ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η Ιατρική Ομάδα της First Aid Ambulance αποτελείται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όπως:

 • Εντατικολόγοι
 • Αναισθησιολόγοι
 • Καρδιολόγοι
 • Πνευμονολόγοι
 • Παθολόγοι
 • Παιδίατροι
 • Ορθοπεδικοί
 • Γενικοί Ιατροί
 • Γενικοί Χειρουργοί

Όλοι οι ιατροί με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία έχουν μετεκπαιδευτεί στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική έτσι ώστε να είναι σε θέση:

 • Να παράσχουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ουσιαστική βοήθεια στον πάσχοντα, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, συνήθως κάτω από αντίξοες συνθήκες
 • Να παρέχουν σταθεροποίηση στον πάσχοντα εφόσον επιβάλλεται στον τόπο του συμβάντος, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε (είτε πρόκειται για φυσικό νόσημα είτε για ατύχημα)
 • Να προβαίνουν σε πολλές και σημαντικές ιατρικές πράξεις μέσα σε βραχύ αλλά κρίσιμο για τη ζωή του πάσχοντα χρόνο
 • Να μεταφέρουν με ασφάλεια τον πάσχοντα στον καταλληλότερο και πλησιέστερο υγειονομικό κέντρο, παρέχοντας καθοδόν την αναγκαία υποστήριξη