ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Η First Aid Ambulance έχει συνάψει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ομάδες διάσωσης της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Με πλήρη συνεννόηση και σχεδιασμό μπορούμε να καλύψουμε υγειονομικά τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις.

Οι συνεργάτες μας φροντίζουν για εμάς, σε μία αμφίδρομη εποικοδομητική σχέση, με το καλύτερο για εσάς αποτέλεσμα.