ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.E.Θ.)

Οι νοσηλευτές εντατικής θεραπείας της First Aid Ambulance διαθέτουν εξειδικευμένη κλινική γνώση και εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στη παροχή ολιστικής φροντίδας σε βαριά πάσχοντες ασθενείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής τους με ασθενοφόρα (Κλινικές Ιατρικές Μονάδες), συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση, τις τεχνικές δεξιότητες και τις ανθρωπιστικές αξίες.

Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο είναι επιφορτισμένο στα πλαίσια της διακομιδής κάθε βαρέως πάσχοντος, με τη συνεχή και εντατική παρακολούθησή του, αποτελείται από «Πιστοποιημένους νοσηλευτές Τ.Ε.Ι» με:

  • Εμπειρία σε μονάδες εντατικής θεραπείας μεγάλων κλινικών
  • Πλήρη γνώση πρώτων βοηθειών
  • Φροντίδα, υπομονή και κατανόηση στις ανάγκες του κάθε ασθενούς
  • Ενημέρωση και επίγνωση στις τεχνολογικές εξελίξεις