ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο μεγάλος αριθμός των πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων του στόλου μας, με βάσεις σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ικανών να καλύψουν προγραμματισμένα ή έκτακτα περιστατικά σε όλη την επικράτεια, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η τήρηση φακέλου για το εκάστοτε περιστατικό και η ταχύτητα ανταπόκρισής μας σε κάθε συμβάν, μας έχουν βοηθήσει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλων των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών.

Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε μεμονωμένα περιστατικά, όπως και ομαδικά συμβόλαια ασφαλισμένων, σε ειδικές τιμές για εσάς αλλά για τους ασφαλισμένους σας.