ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα προτείνουν σε καθημερινή βάση την εταιρεία μας ανεπιφύλακτα στους ασθενείς τους, για οποιοδήποτε προγραμματισμένο ή έκτακτο περιστατικό χρήζει μεταφοράς με ασθενοφόρο.

Ο λόγος είναι απλός! Ο μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων που παρέχουμε εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των ραντεβού και κατά συνέπεια την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των διαγνωστικών κέντρων.