ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.firstaidambulance.gr

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

 1. O παρών δικτυακός τόπος (εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία ΄΄First Aid Ambulance – Υπηρεσίες Ασθενοφόρων – Βεργής Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ που εδρεύει στο Περιστέρι, Αττικής (οδός Ιασίου αρ. 5), (εφεξής ΄΄η Εταιρία΄΄).
 1. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του ιστοτόπου από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής ΄΄οι Όροι Χρήσης΄΄). Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου.
 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.
 1. Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία που κάνουμε των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου και των σχετικών υπηρεσιών μας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, η οποία είναι και ο διαχειριστής του ιστοτόπου και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, εφαρμογές λογισμικού και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως υποκείμενα των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και την πνευματική ιδιοκτησία.

ΙΙΙ. ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της Εταιρίας, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

 1. IV. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
 1. Η χρήση του ιστοτόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή μη νόμιμη χρήση του ιστοτόπου ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
 1. V. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 1. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (΄΄servers΄΄), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς ΄΄ιούς΄΄ ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης. Η Εταιρία και ο ιστότοπος www.firstaidambulance.gr δεν ευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που διαθέτει, καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση ευρέσεως ελαττωματικού προϊόντος διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του με δικά μας έξοδα αποστολής ή επιστροφής των χρημάτων σας.
 1. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε ΄΄φόρτωση΄΄ από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρίας μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.
 1. VI. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
 1. Η Εταιρία οφείλει να εκδίδει τις αποδείξεις ή τιμολόγια προς τους πελάτες της σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις. 

VII. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 1. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ως ανωτέρα βία λογίζεται τυχόν εξωτερική δύναμη που εμποδίζει το πρόσωπο να εκπληρώσει υποχρέωσή του και δεν του αφήνει κανέναν εναλλακτικό τρόπο δράσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν οι φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμοί, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων κλπ), και άλλες ιδιαιτέρως αναπόδραστες (ανθρωπογενείς) καταστάσεις (επανάσταση, πανδημία, ένοπλη σύρραξη, πόλεμος κλπ.).

VIII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.