Διασώστες First Aid Ambulance

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Οι Διασώστες μας (απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.) είναι εκπαιδευμένοι ώστε να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να μπορούν να σταθούν με την αναγκαία γνώση και ευαισθησία στον πάσχοντα συνάνθρωπό τους, προσφέροντάς του με επαγγελματισμό τη μέγιστη φροντίδα.

Είναι οι επαγγελματίες εκείνοι που πρώτοι στα πλαίσια της ομάδας προσεγγίζουν και διαχειρίζονται τον πάσχοντα, στην πλέον κρίσιμη φάση της ζωής του και ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκείνου και του συνοδού του ανά πάσα στιγμή.

Διαθέτουν υψηλή κατάρτιση στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και μεγάλη εμπειρία και επαγγελματισμό, που τους βοηθά να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις όποιες απαιτήσεις.

Τα πληρώματα των ασθενοφόρων παρακολουθούν διαρκώς προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχουν ως σκοπό την επικαιροποίηση γνώσεων και τεχνικών στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων στο προνοσοκομειακό χώρο, την παροχή πρώτων βοηθειών, τη νοσηλευτική αγωγή ασθενούς, τη ψυχολογική του υποστήριξη κλπ…

 • Έχουν πιστοποίηση BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση – Basic Life Support & Automated External Defibrillation) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C./www.erc.edu)
 • Έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια I.L.S. (Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής – Immediate Life Support του E.R.C.)
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προγράμματα P.H.T.S.S. (Prehospital Trauma Life Support) και TRF (Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα – Trauma First Response)

Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται από τους διασώστες είναι οι ακόλουθες:

 • Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων
 • Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις
 • Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία, αντισηψία, φροντίδα
 • Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας
 • Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς
 • Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται
 • Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς
 • Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση)
 • Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας