Στόλος Ασθενοφόρων First Aid Ambulance

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η First Aid Ambulance γνωρίζοντας την διαχρονική ανάγκη για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, επενδύει διαρκώς σε υπερσύγχρονα ιδιωτικά ασθενοφόρα οχήματα, άρτια εξοπλισμένα για κάθε επείγουσα και εντατική ανάγκη.

Στα πλαίσια της Επείγουσας Προ-νοσοκομειακής Ιατρικής (ΕΠΙ) η εταιρεία έχει δημιουργήσει πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες ασθενοφόρων υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλες για κάθε ιατρικό συμβάν.

Όλα τα ασθενοφόρα οχήματά της είναι κλιματιζόμενα και πληρούν:

 • τις προϋποθέσεις ασφάλειας και καταλληλότητας του ΕΚΑΒ
 • τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Μεταφορών
 • όλα τα πρότυπα για την μέγιστη άνεση τους ασθενούς

Ολόκληρος ο στόλος των ασθενοφόρων οχημάτων, καθώς και οι εγκαταστάσεις της First Aid Ambulance ελέγχονται και συντηρούνται καθημερινά, ενώ μετά από κάθε διακομιδή τα ασθενοφόρα πλένονται και καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε πέραν των προδιαγραφών ασφαλείας να τηρούνται απαρέγκλιτα και όλες οι προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής των οχημάτων και του εξοπλισμού τους.

Όλα τα ασθενοφόρα διαθέτουν:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφο 12 απαγωγών
 • Μάσκα ambu
 • Εξωτερικό Αυτόματο Απινιδωτή – ΑΕD
 • Εξωτερικό Βηματοδότη
 • Cardiac Monitor
 • Αναπνευστήρα Πιέσεων
 • Monitor Ζωτικών Σημείων
 • Παλμικό Οξύμετρο
 • Καπνογράφο
 • Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών
 • Στρώμα πολυτραυματία
 • Φορείο πολυτραυματία
 • Νάρθηκες έλξης
 • Αερονάρθηκες
 • Φόρμα αντικαταπληξίας
 • Νάρθηκα ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης
 • Δεύτερο εφεδρικό φορείο
 • Σανίδα διάσωσης
 • Αναλώσιμο υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό
 • Φορητή ηλεκτρική αναρρόφηση και Σταθερή
 • Συστήματα επικοινωνίας GSM ανοικτής ακρόασης
 • Φορητό ψυγείο για μεταφορά οργάνων – αίματος