Ασθενοφόρα - Συντονιστικό Κέντρο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Το συντονιστικό κέντρο της First Aid Ambulance λειτουργεί 24/7 και είναι στελεχωμένο με πολύ έμπειρο προσωπικό εξειδικευμένο στην αξιολόγηση, βέλτιστη διαχείριση και εποπτεία κάθε φύσης περιστατικού, στα πλαίσια της Επείγουσας Προ-νοσοκομειακής Ιατρικής και της διακομιδής ασθενούς στο κοντινότερο εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο της επιλογής του ασθενούς.

Όλες οι κλήσεις για μεταφορά με ασθενοφόρο λαμβάνονται τηλεφωνικά στο 210 – 555 6 333

Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δώσετε είναι τα εξής:

  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  • Ακριβή τοποθεσία παραλαβής του περιστατικού (περιοχή, οδός, αριθμός, δυσκολίες προσέγγισης στο σημείο πρόσβασης ένα υπάρχουν, …)
  • Ασθένεια, συμβάν, σοβαρότητα του περιστατικού, πιθανοί κίνδυνοι
  • Στοιχεία του πάσχοντος (πχ. φύλο, ηλικία)

Για την καλύτερη διαχείριση των περιστατικών από το συντονιστικό κέντρο:

  • όλα τα ασθενοφόρα διαθέτουν Σύστημα Γεωγραφικού Εντοπισμού (GPS), για βέλτιστο συντονισμό δρομολογίων
  • πραγματοποιείται ηλεκτρονική καταγραφή κλήσεων και ιστορικού για κάθε περιστατικό
  • πραγματοποιείται παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών
  • πραγματοποιείται εξυπηρέτηση πελατών και σε ξένες γλώσσες

Το συντονιστικό Κέντρο αναλαμβάνει να συντονίσει την αντιμετώπιση των περιστατικών ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστάσεων, δίνοντας οδηγίες για πρώτες βοήθειες στους καλούντες καθώς και στο πλήρωμα των ασθενοφόρων με στόχο τη βελτιστοποίηση της υγείας των ασθενών

Σε περίπτωση μαζικού συμβάντος ενεργοποιεί την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας του ΕΚΑΒ δια της κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων δομών.